Projectmanagement:

Wij ontwikkelen vooral integrale duurzame projecten, waarbij gebruik gemaakt wordt van zonne-energie, water- en windkracht eventueel gecombineerd met een center for energy. Voor een goed ontwikkeld project moet vanaf het programma van eisen rekening worden gehouden met de installaties. Zorgvuldige afstemming én weten wat je doet, maken het verschil.


Een duurzaam proces is niet alleen een laag energieverbruik maar ook goede onderlinge afstemming tussen betrokken adviseurs.


Bouwproces:

Helder weten waar je project zich begeeft, iedere fase heeft zo zijn eigen aandachtspunten. De projectmanager houdt het voor je in de gaten.

Risicomanagement:


Door oog te hebben voor risico's, deze te quantificeren en gaande weg het proces/project te blijven monitoren, vind u de weg tot succes.


We kunnen werken volgens de Prince2 methode .


PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is een methode op procesbasis voor effectief projectmanagement. PRINCE2 is een de facto standaard die door de Britse overheid wordt gebruikt en veel in de private sector in het VK en internationaal wordt gebruikt.